OVS USLUGE

OVS USLUGE – U želji da pružimo kompletne usluge svim našim klijentima vršimo procenu pokretne i nepokretne imovine.

Posebno smo ponosni, što možemo da vam ponudimo naša softverska rešenja za statističko praćenje portfolija.

PROCENA NEPOKRETNOSTI

 • Spoljašnja i unutrašnja inspekcija
 • Izveštaji o proceni nepokretnosti
 • HABU Analizu
 • Savetodavne usluge
 • Procena kolaterala kod kredita u kašnjenju

Izveštaji o proceni su usklađeni sa Nacionalnim standardima, kodeksom etike i pravilima profesionalnog ponašanja licenciranog procenitelja, kao i sa međunarodnim proceniteljskim standardima propisanim od strane RICS (Royal Institution of Chartered Surveyors) i IVSC (International Valuation Standards Committee). Posedujemo polisu osiguranja od opšte i profesionalne odgovornosti u iznosu od 1 Miliona EUR.

ovs-usluge-1

PROCENA POKRETNOSTI

U želji da pružimo kompletne usluge svim našim klijentima, vršimo usluge procene vrednosti mašina i opreme. Procenu vrše ovlašćeni procenitelji koji imaju adekvatno stručno obrazovanje iz mašinske struke (dipl.inž.mašinstva) i ispunjavaju propisane uslove – stalni su sudski veštaci mašinske struke.

STATISTIČKO PRAĆENJE PORTFOLIA

MONITORING PROCES U 5 KORAKA:

1. Podaci o nekretninama se ubacuju iz baze podataka Banke u alat za analizu

2. Tamo se ažuriraju u skladu sa tržišnim podacima,

3. Generišu u izveštaj

4. U skladu sa definisanom tolerancijom za odstupanje ažurirane vrednosti se vraćaju u centralnu bazu podataka gde je dokumentovana kompletna istorija vrednovanja i provere svake nekretnine

5. Podaci koji su relevantni odlaze u bazu podataka

PRAĆENJE I VERIFIKACIJA TRŽIŠNE VREDNOSTI NEPOKRETNOSTI

 • U skladu sa domaćom regulativom
 • Optimizacija troškova
 • Na nivou portfolija
 • U svakom trenutku kada se ukaže potreba
 • Za sve rezidencijalne nekretnine na teritoriji čitave Srbije
 • Direktni pregovori i usaglašavanje procesa sa prodavcem potraživanja, na zahtev klijenta
ovs-usluge-3
ovs-usluge-2

INDEKSNI MODEL

Odlukom Narodne Banke Srbije o adekvatnosti kapitala banke iz 2016.godine obavezno je korišćenje statističkih modela za praćenje portfolija.

Pratimo promene tržišta na bazi 200.000 oglašenih cena na godišnjem nivou od 2011.godine.

Proces monitoringa se odvija u skladu sa individualnim potrebama korisnika.

Rešenje se ne zasniva samo na trenutnim vrednostima već i na istorijskim podacima, na osnovu kojih se mogu napraviti komparativni proračuni. Zbog činjenice da su ti podaci dostupni tokom godine, fluktuacije tržišne vrednosti mogu se otkriti i rešavati u ranoj fazi.

MODEL NOVIH VREDNOSTI

Važno je istaći da je model novih vrednosti u potpunosti usklađen sa Capital Requirements Regulativom Evropske Unije. Veoma važna karakteristika Modela Novih Vrednosti, koja je razlikuje  od svega ostalog što možemo ponuditi na tržištu jeste da je vrednost koju dobijemo potpuno nezavisna od inicijalne procenjene vrednosti.

Nove tržišne vrednosti nekretnina dobijamo na bazi 200.000 oglašenih cena i 25.000 transakcionih cena, na godišnjem nivou za tri godine unazad, kao i ekonomskih pokazatelja.

Proces monitoringa se odvija u skladu sa individualnim potrebama korisnika, prezentacija rezultata u jedinstvenoj matrici, analiza rezultata i preporuke za dalji monitoring nekretnine (Izrada nove procene samo za relevantna odstupanja).

PREDNOSTI STATISTIČKIH MODELA

Znatno se smanjuje primena resursa za nadzor sigurnosnog portfolija i za novu procenu pošto se izmene cena redovno prati i nadziru (nove procene su neophodne samo kod relevantnih odstupanja).

Nadzor vrednosti nekretnina sprovodi se na nivou portfolija i prema važećim propisima.

Nadzor i provera osnovnog portfolija može biti bilo kad sprovedena (redovno, npr. kvartalno ili ad-hoc).

Rezultati nadzora se predstavljaju na jedinstvenoj matrici, iz čega se izvode neophodne aktivnosti za pojedine delove portfolija.

ČESTO POSTAVLJENA PITANJA

Bez obzira koja je nekretnina u pitanju potreban vam je izvod iz lista nepokretnosti, odnosno prepis lista nepokretnosti. Za procenu stana to vam je i dovoljna dokumentacija. Ukoliko je reč o nekoj drugoj nepokretnosti biće nam zadovoljstvo da vam damo dodatne informacije.

Vreme izrade izveštaja o proceni zavisi od tipa nekretnine koja je predmet procene. Za izradu izveštaja o proceni tržišne vrednosti stana potrebna su nam dva dana. Za ostale nekretnine uobičajeni rok je dva do tri dana, dok za procene potencijala lokacije, restorana, hotela potrebno je nešto više dana.

Naš tim odlikuje visoka profesionalnost i dugogodišnje iskustvo sa preko 5.000 procena u svim segmentima tržišta. Tim naših profesionalaca vam stoji na raspolaganju za izradu procene:

– Stambenih nepokretnosti (stanovi i kuće)

– Stambeno-poslovnih objekata

– Maloprodajnih prostora i lokala

– Poslovnih zgrada i kancelarijskog prostora

– Industrijskih i logističkih objekata

– Poljoprivrednog i građevinskog zemljišta

– Potencijal lokacije građevinskog zemljišta

– Hotela i ugostiteljskih objekata

– Tržnih centara

Cena izrade izveštaja o proceni zavisi od tipa nekretnine.

NAŠI KLIJENTI

Lista naših klijenata uključuje renomirane poslovne banke, kompanije iz oblasti osiguranja, kao i kompanije iz raznih drugih oblasti i industrija. Pri odabiru klijenata OVS procene pažnju posvećuju strogo profesionalnim i etičkim motivima, ne postoji granica po pitanju veličine ili delatnosti klijenta.

Posebnu pažnju posvećujemo održavanju dobrih poslovnih odnosa sa korisnicima usluga kompanije klijenta, čime izbegavamo mogućnost nastajanja bilo kakvih reputacionih rizika, što smatramo veoma bitnim aspektom naše poslovne prakse.